Наука за щастието

Как да развием своята емоци...

A photo by Eutah Mizushima. unsplash.com/photos/2TlAsvhqiL0

Под емоционална интелигентност (ЕИ) се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, да се разграничават различните емоции и да се назовават и определят правилно, както и да се използва емоционалната информация, за да бъдат ръководени чрез това мисленето и поведението. На вашето внимание няколко метода за развитие на емоционална интелигентност […]

Как да намериш житейската с...

щастие

Да намериш своята житейска огърлица.. (или 5 правила за целеустременост) Животът не се изчерпва с откриването на точно една определена цел, към която да се стремим неистово. Той е огърлица от много добре подредени различни по големина, блясък и форма мъниста, които пренареждат своята позиция, формирайки красиви поредици от ефектни словосъчетания. Животът е пъстър. Затова […]

Анатомия на страха Част 2

страх

Част 2 – Връзката между болката и страха. Видове страх. В Част 1 разгледахме понятието и същността на страха и неговата функция като ‘неизвестност’, ‘непредсказуемост’. Виж Часат 1 на Анатомия на страха тук Да припомним на кратко.. секи от нас знае какво е това. Това е чувството, което в живота си всеки човек е изпитвал […]